Shandong Bowei Sporting Industrial Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: 29st Beijng International Sporting Goods Show
  Ngày tham dự: 2012 .5
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: 29th China Sport Show
  Tên triển lãm thương mại: 24 st Beijng International Sporting Goods Show
  Ngày tham dự: 2009 .5
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: 24th China Sport Show
  Tên triển lãm thương mại: 26 st Beijng International Sporting Goods Show
  Ngày tham dự: 2008 .6
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: 30th China Sport Show
  Tên triển lãm thương mại: 23 st Chengdu International Sporting Goods Show
  Ngày tham dự: 2008 .6
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: 29th China Sport Show
Gửi email cho nhà cung cấp này